Науково-методичні обрії


  • 2021. Корицька Г. Е-лінгводидактичні умови самостійної пізнавальної діяльності здобувачів освіти на уроках української мови (надіслано в Мюнхен)
  • 2021. Корицька Г., Богдзієвич С. Використання можливостей медіадидактики у шкільній мовно-літературній освіті, 2021. (Подано до публікації).
  • 2021. Корицька Г. Українська мова у 2021/2022 н. р. / Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2021/2022 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; тех. ред. О. Тонне; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. II. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2021. – 232 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : іл., табл. - С. 19-25.
  • 2021. Корицька Г.Р., Корицький В.Г. Педагогічні технології в умовах розвитку цифрового освітнього середовища Галина Корицька, Віктор Корицький // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (13-15 травня 2021 року, м. Запоріжжя) [Електронний ресурс]. – Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2021. – № (46).
  • 2021. Корицька Г.Р. Розвиток професійної майстерності вчителя української в системі ППО в умовах дистанційного навчання // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (13-15 травня 2021 року, м. Запоріжжя) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://youtu.be/TWmkO6pGb1U.
  • 2021. Корицька Г. Розвиток професійної майстерності педагога на тренінгу в умовах дистанційного навчання // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. - Умань, 2021– Вип. 2. – С. 67-73.
  • 2021. Корицька Г., Корицький В. Використання можливостей технології змішаного навчання на уроках предмета «Захист України» // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2021. – № 2 (106).– С. 132-136.
  • 2021. Корицька Г.Р., Сирцова О.М. Програма тренінгу/спецкурсу «Інфомедійна грамотність у контексті викладання суспільно-гуманітарних дисциплін в умовах реалізації концепції НУШ» (2021, сертифікованасертифікат).
  • 2021. Корицька Г.Р., Богдзієвич С.М. Програма тренінгу «Формування ключових компетентностей особистості на уроках української мови та літератури засобами медіатехнологій» (2021, сертифікована, сертифікат).
  • 2021. Корицька Г.Р., Корицький В.Г. Е-лінгводидактична гра як засіб активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти на уроках / Галина Корицька, Віктор Корицький // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Навчання через гру в освітньому просторі України: досвід, виклики, ідеї та рішення» (18-19 березня 2021 року, м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2021. – № 1 (43).
  • 2020. Корицька Г.Р., Корчева Л.М. Українська мова: тренінг (посібник) / Бібліотечка «Дивослова». – Київ, 2020. - № 10. – 48 с.
  • 2020. Корицька Г.  Організація дистанційного навчання вчителів української мови та літератури в умовах ППО / Кухаренко В.М., Бондаренко В.В. Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка – Харків : Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. – 409 с.
  • 2020. Корицька Г. «На сьомому небі від щастя» - твір, який може спокусити сучасних підлітків.
  • 2020. Актуалізація лінгвосвідомості учнів засобами мнемотехніки у процесі реалізації української рідномовної освіти/ Автор досвіду Ляшок Л.В. Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа». Випуск 21 : науково-методичний посібник / відп. ред. О. В. Варецька ; упор. О. Ш. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Електрон. кн. — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. — 248 с.
  • 2020. Корицька Г., Подлєсна І. Тренінг як складова процесу розвитку педагогічної майстерності вчителя української в системі ППО: практичний аспект / Галина Корицька, Ірина Подлєсна // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 14-15 травня 2020 року) / за ред. О. М. Семеног. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. .Макаренка, 2020. – С.165-162. 
  • 2020. Корицька Г. Формування акмелінгвістичної компетентності вчителя української мови в системі післядипломної педагогічної освіти.
  • 2020. Корицька Г. Презентація Web-проєкту «Навчаємоукраїнської: простір цифрових можливостей - до п'ятиріччя діяльності проєкту»
  • 2019. Корицька Г. Дидактико-методичне моделювання уроку української мови на засадах діяльнісного підходу в умовах розвитку дигітального навчання / Галина Корицька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – № 10. – С. 141-150.
  • 2019. Корицька Г. Психолого-педагогічні особливості міжособистісної взаємодії в умовах розвитку е-середовища. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. – Мелітополь, 2019. – Випуск 3. – 241 с. (С.150-156).
  • 2019. Використання квест-технології у процесі вивчення української мови та літератури / Автор досвіду Чернюк Г. В. / Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи. Випуск 20 : науково-методичний посібник / відп. ред. О. В. Варецька ; упор. О. Ш. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Електрон. кн. – Запоріжжя : СТАТУС, 2019. – С. 16-20.
  • 2019. Корицька  Г. Учителям української мова (методичні рекомендації) / Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс] : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Ч. ІІ: Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. – Електрон. кн. – Запоріжжя : СТАТУС, 2019. – С. 17-23.
  • 2019. Корицька Г. Особливості організації уроку української мови на засадах діяльнісного підходу в умовах е-середовища // Матеріали У Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 16-17 травня 2019 р.) [Електронний ресурс] Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 2019. № 2 (34).  Режим доступу : https://cutt.ly/QrefKzx.
  • 2019. Корицька Г.Р., Подлєсна І.С. Організація пошукової творчої діяльності учнів у процесі навчання української мови засобами веб-квест технології / Українська мова і література в школі. 2019. № 2. Ч. ІІ. С. 26-39.
  • 2019. Корицька Г.Р., Подлєсна І.С. Організація пошукової творчої діяльності учнів у процесі навчання української мови засобами веб-квест технології /  Українська мова і література в школі. 2019. № 1. Ч. І. С. 30-38.
  • 2018. Корицька Г.Р., Корчева Л.М. Українськомовна студія. - Запоріжжя: АА Тандем, 2018. - 156 с.
  • 2018. Корицька Г.Р., Подлєсна І.С. Навчальна програма тренінгу «Організація пошукової творчої діяльності учнів у процесі навчання української мови засобами веб-квест технології» (для вчителів української мови та літератури) / Українська мова і література в школі. 2018. № 6. С. 55-63.
  • 2018. Корицька Г. Візуалізація освітнього процесу в умовах розвитку цифрового суспільства [Електронний ресурс]: збірник статей / Міністерство внутрішніх справ Республіки Біларусь, заклад освіти «Могилевський інститут Міністерства внутрішніх справ Республіки Біларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (від. ред.) [та ін.]. Могилів : Могилів. інститут МВС, 2018. С. 75-82.
  • 2018. Корицька Г. Використання веб-квест технології в навчанні української мови на засадах діяльнісного підходу  [Електронний ресурс] / Галина Корицька  / Інформаційні технології і засоби навчання. – 2018. – № 3. – ТОМ 65. – С. 66-75. – Режим доступу до журналу : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1984. 
  • 2018. Корицька Г. Формування ключових компетентностей учнів на засадах дигітальної лінгводидактики / Галина Корицька // Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 14-18 травня 2018 р.)  [Електронний ресурс] Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2017. – № 2 (31). – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1yve5D59_uUZQDUrNuP3yeGu9lCNsxTW-/view. 

  • 2017. Корицька Г. Шкільна мовна освіта в дигітальному вимірі / Галина Корицька // II International Scientific and Practical Conference «TOPICAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE», Польща, Варшава, 18 листопада 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1dfUPr-TzTARQtfyrJRp_CDg-tWgyGvJ9/view.
  • 2017. Корицька Г. Активізація пізнавальної активності учнів на уроках української мови та в позаурочній діяльності шляхом використання веб-технологій / Галина Корицька // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ» (м. Вінниця, 8-9 листопада 2017 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1V7XrHArezD6o0cnO8AWYAggaY2s7fyRT/view?usp=sharing.
  • 2017. Корицька Г. Професійно-творча самореалізація педагога в умовах неперервної освіти / Галина Корицька // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 15-22 травня 2017 р.)  [Електронний ресурс] Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2017. – № 2 (28). – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHRkN2T1NSM2ZqaFE/view.
  • 2017. Корицька Г. Формування інноваційного веб-простору навчання української мови: надбання та перспективи / Галина Корицька / Матеріали обласного семінару для учасників регіонального інноваційного освітнього проекту «Хмарно орієнтоване освітнє середовище навчання української мови учнів» «Особистісно-діяльнісний підхід у навчанні української мови в умовах розвитку електронної лінгводидактики», 12 травня 2017 р. – Енергодар,  2017.

  • 2017. Корицька Г. Тест як інструмент контрольно-оцінювальної діяльності вчителя: до проблеми створення й застосування / Галина Корицька // Українська мова і література в школі – 2017. – № 3. – С. 32-35.
  • 2017. Корицька Г. , Пересунько Т.  Навчальна програма тренінгу «Моделювання уроку української мови в умовах розвитку електронного освітнього середовища». Учителі української мови та літератури / Галина Корицька, Тетяна Пересунько // Українська мова і література в школі – 2017. – № 1. – С. 43-51.
  • 2017. Корицька Г. Р. Збірник диктантів з української мови. 5-11 класи / Г.Р. Корицька. Вид. 2-ге, виправлене, доповнене. – Тернопіль: Мандрівець, 2017. – 256 с. (Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України).
  • 2016. Корицька Г.Р. Веб-майданчик як навчальне середовище відкритого освітнього простору [Електронний ресурс] / Галина Корицька  / Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – № 6. ТОМ 56. – С. 1-9. Режим доступу до журналу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1521
  • 2016. Корицька  Г., Шацька Н. Учителям української мова й літератури  (методичні рекомендації) // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2015-2016 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ.  – Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти.  Запоріжжя : Кругозір, 2016. –С. 5-23. – 316 с.
  • 2016. Говоруха І. М., Колесник Т.А. Тести для контрольного оцінювання знань учнів з української літератури (9 клас) / Ірина Говоруха, Тетяна Колесник ; [за редакцією Г. Корицької] // Бібліотечка «Дивослова». – 2016. – № 4. – С. 3-50.
  • 2016. Корицька Г.Р. Веб-презентація регіонального інноваційного освітнього проекту: «Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчання української мови учнів: до проблеми впровадження проекту», 22 квітня 2016 р. – Запоріжжя. – 2016. (Педагогічний інтенсив, авторські педмайстерні).
  •  2016. Корицька Г.Р. Веб-майданчик як засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови [Електронний ресурс] / Г.Р.Корицька  // Матеріали «круглого столу» «Електронне навчання української мови та літератури в контексті неперервної освіти», 20 квітня 2016 р. – Запоріжжя, 2016. – Режим доступу : http://konf-neperervna2016.blogspot.com/p/blog-page_20.html.
  • 2016. Корицька Г.Р. Моделювання електронного розвивального середовища для навчання учнів української мови та літератури засобами веб-технологій / Галина Корицька/ Обласний семінар «Інноваційні підходи до навчання учнів в умовах створення хмаро орієнтованого середовища» / Матеріали обласного семінару, 19 квітня 2016 р. – Запоріжжя. – 2016. – Режим доступу : http://korycja50.blogspot.com/2016/04/blog-post_19.html.
  • 2016. Корицька Г.Р. Проектування електронного освітнього середовища для навчання учнів української мови засобами веб-технологій [Електронний ресурс] / Галина Корицька  // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи, 18-25 квітня 2016 р. / Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Випуск 1 (23). – Запоріжжя, 2016. – Режим доступу : http ://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip23.html.  
  • 2016. Корицька Г.Р. Організація навчальної діяльності учнів засобами веб-технологій / Галина Корицька // Гуманітарна освіта : роль інформаційно-комунікаційних, медіа-освітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості» / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2016. – Режим доступу до ресурсу : http://doippo.dp.ua.
  • 2016. Корицька Г. Особливості навчання української мови учнів в умовах розвитку електронної лінгводидактики / Галина Корицька // Українська мова і література вшколі – 2016. – № 1. – С. 14-17.
  • 2015. Корицька Г. Регіональний інноваційний освітній проект «Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчання української мови учнів»: до проблеми реалізації [Електронний ресурс] / Г.Р.Корицька  // Матеріали  Всеукраїнської On-line конференції «Освітні інновації в умовах нестабільності: філософія, психологія, педагогіка». – Запоріжжя, 2015. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0BxfnN0BoSF-kUHRsYkVMSDZZbUk/view. 
  • 2015.  Koryc’ka Halyna. Modellierung des elektronischen Bildungsmilieus fr Schler imUkrainischunterricht / Halyna Koryc’ka // Jahrbuch der VI. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik / Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. – Verlag: readbox unipress readbox publishing gmbh Open Publishing LMU, 2016. Bd. 2015. – С. 446-455. (ISBN 978-3-95925-034-4; ISBN 978-3-95925-035-1 (e-Version)). Моделювання електронного освітнього середовища для навчання учнів української мови / Галина Корицька // Щорічний науковий збірник Шостої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференціїз україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (м. Мюнхен, 29 жовтня-1 листопада 2015 р.). Серія: Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. Щорічник / Під редакцією Олени Новікової, Петера Гількеса, Ульріха Шваєра. Видавництво: readbox unipress readbox publishing gmbh Open Publishing LMU, 2016. Випуск 2015. С. 446-455. (ISBN 978-3-95925-034-4; ISBN 978-3-95925-035-1 (e-Version)). 
  • 2015. Корицька  Г., Шацька Н. Учителям української мова й літератури  (методичні рекомендації) // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2015-2016 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ.  – Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2015. – С. 5-22. – 297 с.
  • 2015. Корицька Г. Сучасний урок українськоїмови в умовах розвитку хмаро орієнтованих технологій / Галина Корицька // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – № 4 (57). – С. 33-40.
  • 2015. Корицька Г Формування ІК-компетентності вчителя української мови та літератури в системі ППО [Електронний ресурс] / Г.Р.Корицька  // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (20). – Режим доступу : http://zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip20.html
  • 2015. Корицька Г.  Формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя української мови та літератури засобами мережних технологій [Електронний ресурс] / Галина Корицька // Матеріали всеукраїнського семінару для методистів інформатики ОІППО «Актуальні питання навчання інформатики та інтеграції ІКТ в освіту в Україні». – Запоріжжя, 2015. – Режим доступу : http://korycja50.blogspot.com/2015/04/blog-post_14.html
  • 2015. Бончева Г., Довбня Н., Карпачова Н., Сівер Л., Стояк Т., Шаповалова О. Тести для контрольного оцінювання знань учнів з української літератури (10-11 класи) / Галина Бончева, Надія Довбня, Наталя Карпачова, Лілія Сівер, Тамара Стояк, Олена Шаповалова ; [за редакцією Г. Корицької] // Бібліотечка «Дивослова». – 2015. – № 2. – С. 2-70
  • 2015. Корицька  Г. Блог-технології у процесі навчання української мови / Галина Корицька // Дивослово. – 2015. – № 1. – С. 2-8.
  • 2015. Корицька  Г. Теоретико-практичні аспекти використання блог-технології у процесі навчання учнів української мови // Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : монографія / [Копняк Н., Корицька Г., Литвинова С., Носенко Ю., Пойда С., Сєдой В., Сіпачова О., Сокол І., Спірін О., Стромило І., Шишкіна М.] ; / за заг. ред. С. Г. Литвинової. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 153 c. (97-110).
  • 2014. Корицька  Г. Cучасні мережні педагогічні технології в навчанні української мови: блог-технології / Галина Корицька // Теоретична і дидактична філологія : Збірник наукових праць. Випуск 18. Переяслав-Хмельницький, 2014. С. 51-55.
  • 2014. Корицька  Г. Шляхи формування професійної компетентності вчителя-словесника в процесі викладання філологічних дисциплін : монографія. - Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. – С. 4-29. – 112 с.
  • 2014. Корицька  Г., Шацька Н. Учителям української мова й літератури  (методичні рекомендації) // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2014-2015 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ.  – Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2014. – С. 5-27. – 256 с.
  • 2014. Корицька  Г. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін // Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради. Історія становлення та розвиток: колективна монографія / [В.В. Пашков, А.І. Павленко, В.Я. Ястребова та ін.]; за ред. В.В. Пашкова, А.І. Павленка, В.Я. Ястребової. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. – С. 91-98. – 262 с.
  • 2014. Корицька  Г.  Використання ІКТ у шкільному курсі української мови // Матеріали V Міжнародного форуму «Особистість в освітньому просторі» (м. Запоріжжя, 7-18 квітня 2014 р.). [Електронний ресурс] / Г.Р.Корицька // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2014. – №1 (15). – Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp15/1/koricka_tezi.pdf.
  • 2014. Корицька Г. Ефективне використання можливостей електронної лінгводидактики на уроках української мови // Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2013. Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner. – München-Berlin, 2014. (Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Iнтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (м. Мюнхен, 30 жовтня-3 листопада 2013 р.). Щорічник IV. Міжнародної віртуальної конференції Ukrainistik «Діалог мов – діалог культур». Серія: Міжнародна віртуальна конференція Ukrainistik. Bd. 2013. Видавництво Отто Sagner, Мюнхен-Берлін, 2014.ISBN (для книг): 978-3-86688-479-3.
  • 2013. Світоч України. Електронний ресурс. –  Режим доступу : http://ukrikt.wix.com/shevchenko-svitoch
  • 2013. Корицька  Г. Художньо-публіцистичне дослідження феномену козацької вольниці у творчості А.Кащенка (на матеріалі творів “Великий Луг Запорожський”, “Гетьманське урочище”, “Мандрівка на Дніпрові пороги”).  – Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – № 3. – С. 92-95.
  • 2013. Корицька  Г. Технології тестування в освіті: практичний аспект // Матеріали ІV Міжнародного форуму «Особистість в освітньому просторі» (м. Запоріжжя, 2013 р.).  [Електронний ресурс] / Галина Корицька // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2013. – №1 (15). – Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp11/3/Koricka.pdf
  • 2013. Корицька  Г. Післядипломна підготовка вчителя-словесника: до використання в навчальному процесі технології тестування / Галина Корицька //  Педагогічні науки та освіта: збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Вип. ХІІ. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. – С. 59-65.
  • 2013. Корицька  Г. Електронні навчальні курси з української мови для учнів 8-9 класів як ефективний навчальний комплекс для розвитку компетентностей учнів (досвід роботи Шиліної Г.А., вчитель укр. мови та літ. Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11) // Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області. Випуск 14. / упоряд. Р.М. Ніколаєвська. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. – С. 117-125. – 174.
  • 2013. Корицька  Г., Шацька Н. Учителям української мова й літератури  (методичні рекомендації) // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2013–2014 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ.  – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, – 2013. – С. 5-27. – 296 с.
  • 2012. Корицька  Г. Романтичний герой в інтерпретації А.Кащенка // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – № 4. – С. 87-92.
  • 2012. Корицька  Г. Соціокультурна компетенція школярів: до проблеми використання засобів її реалізації на уроках української мови // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 13. – С. 157-161.
  • 2012. Корицька  Г. Учителям української мова й літератури  (методичні рекомендації) // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2011–2012 навчальному році : метод. рекомендації : у 2-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ.  – Запоріжжя : – 2012. – С. 5-11. – 230 с.
  • 2012. Корицька  Г. Проектна діяльність як чинник формування життєвих компетенцій учнів у процесі вивчення української мови та літератури (досвід роботи Корнєйко Н. І., вчитель укр. мови та літ. Пологівського колегіуму № 1) // Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області. Випуск 13 / упоряд. Р.М. Ніколаєвська. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. – С. 127-132. – 180 с.
  • 2012. Корицька Г. Технологізація тестового контролю навчальних досягнень учнів з української літератури : науково-методичний посібник. – Запоріжжя: ТОВ «Акцент Інвест-Трейд», 2012. – 70 с.
  • 2012. Корицька  Г. Трансформації фольклорних мотивів у творчості Адріана Кащенка // Слово і час. – 2012. – № 1. – С. 65-78.
  • 2011. Корицька Г. А.Кащенко. Літературний портрет : монографія. –  Запоріжжя: ТОВ «Акцент Інвест-Трейд», 2011. – 152 с.
  • 2011. Корицька Г. Збірник диктантів з української мови. 5-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 208 с. (Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з української мови та літератури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України).
  • 2011. Корицька  Г. Методика складання тестів для оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури (з досвіду роботи творчої групи) // Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області. Випуск 12 / упоряд. Р.М. Ніколаєвська. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2011. – С. 100-105. –156 с.
  • 2011. Корицька  Г.  Учителям української мова й літератури  (методичні рекомендації) // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2011–2012 навчальному році : метод. рекомендації : у 2-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ.  – Запоріжжя : – 2011. – С. 5-11. – 230 с.
  • 2011. Корицька  Г. Навчання української мови: до реалізації принципу наступності й перспективності // Електронний збірник наукових праць ЗОАППО. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 2 (3). –http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp3/profteh/korycka.pdf.
  • 2011. Корицька  Г. Літературне краєзнавство в системі роботи вчителя-словесника (Запорізька область). -  Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Київ-Вінниця, 2011. – Вип. 67. Частина 2. – С. 87-90
  • 2010. Корицька  Г. Кащенко: до проблеми жанрової специфіки творів // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 135. Вип. 122. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 43-46.
  • 2010. Корицька  Г. Упровадження текстоцентричної технології на уроках української мови та літератури (досвід роботи Камінської О.Г., вчитель Мелітопольської гімназії № 19) // Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області. Випуск 11 / упоряд. Р.М. Ніколаєвська. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – С. 100-105. –164 с.
  • 2010. Корицька  Г. Учителям української мова й літератури  (методичні рекомендації) //Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2010–2011 навчальному році : метод. рекомендації : у 2-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ.  – Запоріжжя, 2010. – С. 5-23. – 335 с.
  • 2010. Корицька Г. Збірник переказів з української мови. 5-9 клас. – Запоріжжя:Просвіта, 2010. – 206 с. (Схвалено Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах).
  • 2010. Корицька  Г. Розвиток професійної компетентності вчителів-словесників у системі післядипломної педагогічної освіти: науково-методичний посібник. - Запоріжжя: Просвіта, 2010. – 48 с.
  • 2009. Корицька  Г. Учителям української мова й літератури (методичні рекомендації) // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2009–2010 навчальному році : метод. рекомендації : у 2-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ.  – Запоріжжя, 2009. – С. 5-15. – 251 с .
  • 2009. Корицька  Г. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін. Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради – 70. Історія та розвиток: учора, сьогодні, завтра / Редкол.: В.В. Пашков (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. – С. 94-51. – 120 с.
  • 2009. Корицька  Г. Різнозбірка диктантів для 8 класу  // Дивослово. – 2009. – № 11. – С. 33-34.
  • 2008. Забєйворота І.,  Колесник Т. Уроки розвитку зв’язного мовлення. 7-9 класи. - Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 152 с. (Відповідальна за випуск).
  • 2008. Бабкина О.А.,  КолесникТ.А. Уроки розвитку зв’язного мовлення. 5-6 класи. - Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 127 с. (Відповідальна за випуск).
  • 2008. Корицька  Г. Різнозбірка диктантів для 7 класу // Дивослово. – 2008. – № 10. – С. 11-13.
  • 2008. Корицька  Г. Учителям української мова й літератури  (методичні рекомендації) // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2008–2009 навчальному році : метод. рекомендації : у 2-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ.  – Запоріжжя, 2008. – С. 140-154. – 294 с.
  • 2008. Корицька  Г. Реалізація соціокультурної змістової лінії на уроках української мови //  Висвітлення проблем етносоціалізації шкільної молоді в процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін: Науково-методичний посібник. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2008. – 80 с.
  • 2008. Корицька  Г. Різнозбірка диктантів для 6 класу  // Дивослово. – 2008. – № 1. – С. 9-12.
  • 2007. Відкриті уроки з української мови : навчально-методичний посібник. – Х.: Вид. група «Основ», 2007. – 208 с. (Упорядник).
  • 2007. Корицька  Г. Різнозбірка навчальних диктантів // Дивослово. – 2007. –  № 2. – С. 10-12.
  • 50.  2007. Корицька  Г. Учителям української мови й літератури (методичні рекомендації) // Організація та зміст освітнього процесу в навчально-виховних закладах Запорізької області в 2007-2008 навчальному році. / упоряд. В.Я. Ястребова. – Частина ІІ. – Запоріжжя, 2007.– С. 64-78. – 299 с.
  • 2007. Корицька  Г. Світ національної духовності й характер його вираження в малій прозі А.Кащенка. таїни художнього тексту // Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Пороги, 2007. – С. 514-521.
  • 2007. Корицька  Г. Формування соціокультурної компетентності учнів на уроках української мови // Обрії: Науково-педагогічний журнал. –  Івано-Франківськ: «Місто НВ», 2007. – № 1 (24). – С. 58-60.
  • 2007. Корицька  Г. Жанрова специфіка творів А.Кащенка на історичну тематику // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 7. – С. 11-13.
  • 2007. Корицька  Г. З погляду «непоправного романтика». Романтичний герой історичної прози Андріана Кащенка (матеріали до уроків)  //  Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 6. – С. 146-152.
  • 2006. Корицька  Г. Творчість А.Кащенка: проблематика і поетика : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Корицька Галина Романівна. –  Запоріжжя, 2006.
  • 2006. Корицька  Г. Учителям української мова й літератури (методичні рекомендації) // Організація та зміст освітнього процесу в навчально-виховних закладах Запорізької області в 2006-2007 навчальному році. / упоряд. В.Я. Ястребова. – Частина ІІ. – Запоріжжя, 2006. – С. 18-27. – 257 с.
  • 2006. Корицька  Г. Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого  // Дивослово. – 2006. – № 9. – С. 6-12.
  • 2006. Бабкина О., Гарьковина Т. Українська література. 10-11 класи. Тематичне оцінювання знань.  Навчально-методисний посібник. – Запоріжжя: Просвіта, 2006. – 64 с.  (Відповідальна за випуск).
  • 2006. КолесникТ., Тимошенко О.  Українська література. 8-9 класи. Тематичне оцінювання знань. Навчально-методисний посібник. – Запоріжжя: Просвіта, 2006. – 52 с. (Відповідальна за випуск).
  • 2006. Корицька  Г. Повернення (29 березня 2006 року виповниться 85 років з дня смерті письменника) // Хортиця. – 2006. – № 1. – С. 74-83.
  • 2006. Корицька  Г. Завдання до учнівських олімпіад з української мови  // Методичні діалоги. – 2006. – № 7. – С. 30-31.
  • 2005. Література рідного краю.  Запоріжжя: Просвіта, 2005. – 208 с. 
  • 2005. Мовленнєва діяльність.5-8 класи. – Запоріжжя: Просвіта, 2005. –124 с. 
  • 2004. Витоки (виховні години, свята). – Запоріжжя: Просвіта, 2004. –144 с. 
  • 2003. Мовленнєва  діяльність. 9-11класи. – Запоріжжя: Просвіта, 2003. – 120 с. 


  Корицька Г.Р. Реалізація соціокультурної змістової лінії на уроках української мови.
  Корицька Г.Р. Навчання української мови: до реалізації принципу наступності й перспективності.